Ομάδα - συνεργάτες

Δημήτριος Π. Καραχάλιος

Ιδρυτής και Πρόεδρος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. -  Project Manager, Senior Civil Structural Engineer Msc - Architectural Interior Designer, Consulting Building Services Engineer. [email protected]

Γεώργιος Κάτσαρης

Διευθύνων Σύμβουλος

Πτυχ.πολιτικός Μηχανικός, Structural Design Engineer Head of Civil Engineering Works & Site Supervisor Corporate Engineering Manager. [email protected]

Σταύρος Γιάτρας

Επικεφαλής Μελετητικού τομέα

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Newcastle University Junior Structural Engineer - Construction Manager Msc Project Manager Infrastructure, Information Technology Consultant, Information Program Manager. [email protected]

Θάνος Κατσαρός

Υπεύθ. επικοινωνίας και Οικονομικών

Services Professional & Business Analyst, Account Executive Business Developer Assistant - Brand Communications Expert Information Technology and Services Professional/Business Analyst. [email protected]

Παναγιώτης Μουστάκης

Οικον. Σύμβουλος - Οικονομολόγος Consultant and Trainer in Financial Modelling at Engineering Modelling Consultancy Services. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΙΣ. [email protected]

Μαρία Γομάτου

Μηχανικός Έργων Υποδομής External Communication Assistant, Senior Advisor.

Ευρυδίκη Παντελάκου

Νομική Σύμβουλος Corporate Lawyer. [email protected]

Βασιλική Παντελάκου

Φιλόλογος, Ψυχολόγος Recruitment and Development Coordinator.

Συνεργάτες


Αρχιτεκτονική Ομάδα Kollektivemind* (http://kollektivemind.com)

[email protected][email protected]

Φίλλιπος Αποστολόπουλος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, Senior Mechanical Engineer, General Manager of Engineering. [email protected]

Ιωάννης Βυθούλκας

Mechanical Engineer, Senior Technical Director, Consulting Partner, Planning & Project Controls Engineer. [email protected]

Γεώργιος Μηνακάκης

Senior Electrical Engineer, Electrical Commissioning Supervisor.