Οι καλύτερες μονοκτοικίες 3d , virtual reality που έχουν δημοσιευτεί

Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζουμε σχεδιασμένες μονοκατοικίες (3Δ και εικονική πραγματικότητα που έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο) ώστε να γίνει αντιληπτή από τους μελλοντικούς μας συνεργάτες τόσο η τεχνογνωσία του επιτελείου μας όσο και η στόχευσή μας που είναι πάντα πολύ υψηλών προδιαγραφών.