Πολυκατοικία στην Σπάρτη

Ανάμεσα στις πολλές, άλλημια κατασκευή στο εμπορικό κέντρο της Σπάρτης.