Ενεργειακή επιθεώρηση

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού το κτίριο κατατάσσεται σε μία απο τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (απο Α+ έως Η) ενώ ταυτόχρονα ο Ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει συγκεκριμένα σενάρια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απαιτείται πλέον για όλα τα κτίρια, των οποίων το συνολικό εμβαδό είναι 50 τ.μ. και πάνω.

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται:

 
 • Νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια:
  Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου είναι απαραίτητη η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού
 • Υφιστάμενα κτίρια:
  Από 09.1.2012 για κάθε πώληση-αγορά-ενοικίαση ενιαίου κτιρίου ή και τμήματος αυτού(π.χ. διαμέρισμα), καθώς και για επαγγελματικής στέγης.
 • Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».
 • Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για ΝΕΕΣ συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων.
 

Η έκδοση Π.Ε.Α. δεν είναι υποχρεωτική για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ. καθώς και για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Η διάρκεια ισχύς του Ενεργειακού πιστοποιητικού είναι δέκα (10) χρόνια.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

 • Να διεξάγει αυτοψία στο κτίριο ( ενεργειακή επιθεώρηση )
 • Να εκτελέσει υπεύθυνα τη απαιτούμενη μελέτη.
 • Να εκδόσει το Π.Ε.Α. και παράλληλα να καταγράψει τις κατάλληλες λύσεις που αρμόζουν στη κατάσταση του κτιρίου με στόχο την ενεργειακή αναβάθμισή του.

Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου για την έκδοση Π.Ε.Α.:

 • Επικοινωνία με την εταιρεία μας για να κανονιστεί ραντεβού με τον ενεργειακό επιθεωρητή για την αυτοψία.
 • Ταυτόχρονα σας ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε μαζί σας κατά τη διάρκεια της αυτοψίας.
 • Ο ενεργειακός επιθεωρητής αναλαμβάνει να εκδώσει το ενεργειακό πιστοποιητικό. Ο Επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίτυπο του Π.Ε.Α. το οποίο παραδίδουμε στον ιδιοκτήτη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας.
 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ).
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης υπαγωγής όπου αναγράφεται και ο κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας.
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίου (προαιρετικά).
 • Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει).
 • Τοπογραφικό σχέδιο (εάν υπάρχει).
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα.