Τακτοποίηση αυθαίρετων

Η Τακτοποιήση Αυθαιρέτων βάσει νέου Ν. 4178/13 αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν κτιστεί χωρίς οικοδομική άδεια ή - παρά την ύπαρξη οικοδομικής άδειας - έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, έχουν αλλάξει χρήση ολόκληρα ή τμήμα αυτών αυθαίρετα, έχουν αυθαίρετες κατασκευές στον ακάλυπτο χώρο ή άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις.

Η αίτηση υποβάλλεται άμεσα, χωρίς ατελείωτες ουρές σε Πολεοδομίες και με διαφάνεια αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από Διπλωματούχο Μηχανικό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Η Τεχνική Εταιρεία ΟΙΚΟΜΟΡΦΕΣ Ο.Ε. αναλαμβάνει υπεύθυνα όλη τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών με σημαντική έκπτωση στην αμοιβή μηχανικού.

Στάδια ρύθμισης αυθαιρέτων:

  • Στάδιο 1

Ερχόμαστε στο χώρο που σκοπεύετε να τακτοποιήσετε με το νέο Ν. 4178/13. Πραγματοποιούμε αποτύπωση, φωτογράφηση και τεκμηρίωση του χώρου, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε την αίτηση υπαγωγής και να εκδοθεί το «προσωρινό πρόστιμο».

  • Στάδιο 2

Υποβάλλουμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την αίτηση, και εκδίδουμε τον «μοναδικό αριθμό» για το ακίνητο, το πρόστιμο και τις δόσεις που επιλέγετε και την εντολή πληρωμής.

  • Στάδιο 3

Σας παραδίδουμε την εντολή πληρωμής, την οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε σε τράπεζα της επιλογής σας. Μετά την πιστοποιήση της πληρωμής ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης.

  • Στάδιο 4

Συντάσσουμε όλα τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα, για την τελική καταχώρηση και τη νομιμοποιήση του κτίσματος.

  • Στάδιο 5

Καταθέτουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο ΥΠΕΚΑ και εκδίδουμε την Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου. Με το έγγραφο αυτό, μπορείτε να προχωρήσετε σε μεταβίβαση του ακινήτου.

Επιλέξτε την Τεχνική Εταιρεία ΟΙΚΟΜΟΡΦΕΣ Ο.Ε. γιατί:

  • Οι Μηχανικοί μας είναι πλήρως ενημερωμένοι ως προς το Τεχνικό και Νομικό πλαίσιο που βασίζεται ο νέος νόμος και τις σχετικές εγκυκλίους και ενημερώσεις.
  • Έμπειροι σε δύσκολες ρυθμίσεις αυθαιρέτων.
  • Πλήρης ομάδα μηχανικών για όλες τις απαιτούμενες μελέτες (σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος).
  • Εγγύηση επιτυχίας και χαμηλότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.
  • Παρέχουμε άμεσα τη Βεβαίωση Μηχανικού σύμφωνα με το νέο Ν. 4178/13, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κάθε συμβολαιογραφική πράξη μεταβιβάσεων ακινήτων.