Μελέτες

Έχοντας την κατάλληλη κατάρτιση, τα τεχνολογικά μέσα, την εμπειρία αλλά και ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα μελετών.

Ενδεικτικά:

  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
  • Στατικές Μελέτες
  • Τοπογραφικές Μελέτες
  • Συγκοινωνιακές Μελέτες
  • Μηχανολογικές Μελέτες
  • Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Γεωλογικές Μελέτες
  • Μελέτες Ψύξης Θέρμανσης
  • Μελέτες Πυρασφάλειας
  • Μελέτες Άδειας λειτουργίας καταστημάτων