Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία ΟΙΚΟΜΟΡΦΕΣ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για ιδιωτικά και δημόσια έργα, ξενοδοχεία και ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και μεγάλων απαιτήσεων. Με ολοκληρωμένες κατασκευαστικές μελέτες, συντονισμό και διαχείριση έργου, παρακολούθηση εξέλιξης έργου και ενεργειακές επιθεωρήσεις η εταιρεία επιτυγχάνει τον πλήρη έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Η συμβουλευτική της ομάδα αποτελείται από επιφανείς επιστήμονες που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για επενδύσεις σε τουριστικές υποδομές, ξενοδοχεία και ακίνητα. Ως σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων αναλαμβάνει τις μελέτες, τη διαχείριση και συνεχή παρακολούθηση για κάθε επένδυση. Με σεβασμό προς το περιβάλλον η ΟΙΚΟΜΟΡΦΕΣ προωθεί της ενεργειακές υποδομές και σχεδιάζει κατασκευές με βάση την ανανεώσιμη ενέργεια.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, τρόπος σκέψης και δράσης

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης ακινήτων. Τα 20 χρόνια δραστηριοποίησης - στον Ελλαδικό χώρο - μας επιτρέπουν να έχουμε πολύ καλή εικόνα της αγοράς real estate. Η Αρχιτεκτονική είναι η δουλειά μας. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν ισχυρό design background και με την χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών η σχεδιαστική εξερεύνηση επεκτείνεται σε νέους ορίζοντες. Διερευνούμε έναν μεγάλο αριθμό εναλλακτικών σεναρίων τα οποία ο πελάτης μπορεί να "ζήσει" σχεδόν ζωντανά, έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να διαλέξει τη λύση η οποία καλύπτει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσωπικές του ανάγκες.

Συντονίζουμε όλους τους απαραίτητους συνεργάτες μελετητές (Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους, Τοπογράφους, κα) με στόχο τον πλήρη συγχρονισμό και την ασφαλή και συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Οριστικής Μελέτης. Προσφέρουμε υπηρεσίες φιλοξενίας FTP για κάθε έργο χωριστά και λειτουργούμε ως Information Managers για να διασφαλίσουμε την ομαλή ροή πληροφορίας και την διαρκή ενημέρωση του κυρίου του έργου.

Αναλαμβάνουμε την συγκρότηση φακέλων και την διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση όλων των απαραίτητων Αδειών. Σε συνεργασία με τους Επιβλέποντες Μηχανικούς παράγουμε αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών, πίνακες και τεύχη, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και δοκιμασμένες μεθόδους και υλικά κατασκευής. Σε κάθε κλίμακας έργα αναλαμβάνουμε την πλήρη επίβλεψη και οργάνωση της κατασκευής σύμφωνα με την μέθοδο της Αυτεπιστασίας. Σε μεγάλης κλίμακας έργα συνεργαζόμαστε με καταξιωμένες κατασκευαστικές εταιρίες και αναλαμβάνουμε την Υψηλή Επίβλεψη του έργου.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου παραδίδουμε πλήρες πακέτο σχεδίων as-built. Επίσης, μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά στην διαχείριση και συντήρηση του έργου προσφέροντας ένα συνολικό τρισδιάστατο μοντέλο των κτιριακών εγκαταστάσεων.