Τεχνικός - κατασκευαστικός τομέας

Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών, ο περιορισμός κόστους κατασκευής κτιρίων καθώς και η δρομολόγηση και ο σαφής χρονοπρογραμματισμός επενδυτικών έργων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις απόδοσης και αξιοπιστίας. Με μεράκι και πάθος για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου η τεχνική, κατασκευαστική και μελετητική εταιρεία ΟΙΚΟΜΟΡΦΕΣ αναλαμβάνει την κατασκευή και ανακαίνιση τουριστικών εγκαταστάσεων, συγκροτημάτων μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας, κτιρίων γραφείων, αρδευτικών, οδικών, εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών και άλλων έργων υποδομής.

Αναγνωρίζοντας ότι ο ποιοτικός έλεγχος κατασκευών και ο περιορισμός του ενεργειακού λειτουργικού κόστους ξενοδοχείων και έργων ιδιωτικής διαχείρισης αποτελούν μέγιστη προτεραιότητα για τη διασφάλιση των επενδυτικών συμφερόντων, η εταιρεία υιοθετεί την πράσινη τεχνολογία αυξάνοντας την ποιότητα έργου και την αποδοτικότητα της κάθε επένδυσης.